Refresh loader

Pracovní plocha

Home > Pracovní plocha

Pracovní plocha

Zázemí:
– skoková jízdárna 45x40m (geotextílie/bílý písek )
– drezůrní obdelník 20x40m,
– stálá skoková řada (pro skákání ve volnosti)
– kruhovka
– klusové a cvalové cesty v lese