Zoopark


Na správném statku nesmí chybět ani hospodářská zvířátka.
V našem zookoutku se děti můžou potěšit ovečkami, králíčky, morčaty a s malými prasátky.

Návštěvníkům nabídne atraktivní fyzickou komunikaci s malými zvířaty a zdravotně znevýhodněným poskytuje širokou škálu možností v oblasti animoterapie, jako primární fáze hiporehabilitace pro ty, kteří by mohli mít obavy z kontaktu s koněm.


Co to je Animoterapie?

Mezi terapiemi praktikovanými ve speciálně pedagogické praxi zaujímá svým způsobem výjimečné postavení terapie s účastí zvířete- tzv. zooterapie či animoterapie. Výjimečnost těchto terapií lze vysvětlit právě terapeutickým prostředkem, kterým je tady kromě člověka jiný živý tvor.

Animoterapie patří k psychoterapeutickým metodám, které jsou v poslední době stále častěji uplatňovány při výchově a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením. Animoterapií označujeme terapii prostřednictvím zvířat, nejčastěji psa nebo koně. Často používaná je i kočka, ta ale není vždy vstřícná, což může citlivého klienta bolestně zasáhnout.

Dalšími hojně používanými zvířaty, která se dají poměrně dobře ochočit,  jsou hlodavci-  myšky, morčata, křečci, králíčci. Mezi další zvířata zajímavá zejména k pozorování patří želvy, hadi, rybičky nebo různí exotičtí obojživelníci a plazi.
 

Působení zvířete na člověka

Zvíře má tu schopnost vyvolat v člověku silné emoce. Zvířata mohou napomáhat psychické stimulaci, rozvoji sociální komunikace či mohou uspokojovat potřeby bezpečí a jistoty. Prostřednictvím zvířete se snadněji navozuje terapeutický vztah s klienty, kteří jsou uzavření do sebe. Tito klienti se dokáží naučit vyjadřovat své emoce, radost,  těšení se na přítomnost zvířete, apod. Zvířata pomáhají prožívat pocity emoionálního uspokojení a naplnění jak u lidí zdravých, tak u lidí zdravotně postižených.

Zvíře motivuje například k nácviku mluvení- volání na zvíře, dávání povelů, a dále k nácviku jemné motoriky- zvláště u děti s MO - hlazení a krmení zvířete. Kontakt se zvířetem rozvíjí fantazii, poskytuje vděčné téma k rozhovorům a mnohdy slouží jako námět k výtvarným aktivitám. Přátelské zvíře přináší pocit pohody, uvolnění a pozitivně ovlivňuje vnímání stresu.

Hiporehabilitace

je zastřešující a nadřazený název pro všechny aktivity a terapie v oblastech, kde se setkává kůň a člověk se zdravotním znevýhodněním /specifickými potřebami. Název pochází z řeckého slova „hippos“ znamenající kůň a slova rehabilitace.


Zdroj: wiki

Pro veřejnost


Jízdy na koni pro celou rodinu
- westernové a relaxační jízdy do lesa
- výuka jízdy na koni pro děti i dospělé
- jezdecký kroužek pro dětí
- letní i víkendové tábory pro děti
- hudební a kulinářské akce pro veřejnost
- PRONÁJEM PROSTOR - oslavy, firemní akce

Naše služby


Ustájení NOVĚ VOLNÉ BOXY
tel.: 731 177 597

- boxy s gumovou podlahou, automatická napáječka,
- výběhy po celý den, mycí box, zázemí pro jezdce
- jízdárna 50x40m ( bílý písek + geotextílie ), skokové pískové kolbiště 40x60m, kruhovka
- v těsné blízkosti rozsáhlý les na vyjížďky, louky
- výcvik mladých jezdců i koní ( pakrur, drezůra )

Kontakt


Adresa:
Mělnická 1603
250 02 Stará Boleslav
zobrazit na mapě

Telefon:
+420 731 177 597

E-mail:
premysl.ledecky(@)email.cz